Bevakning för företag

För företag av olika former har vi olika grundkoncept av bemanningsverksamhet samt larmteknik som man gärna får bekanta sig med. Vi har en jourverksamhet som kör 24/7/365 och en hel del bemannad personal på olika uppdrag runtom på Åland 24/7.

Vare sig det rör sig om snattare i er butik, vandalisering av en lokal eller rentav förebyggandet av säkerhet på er arbetsplats kombinerar vi tekniken och tjänsterna för att lösa problemen.

Olika typer av tjänster:

Alandia Security Ab

Vikingagränd 6, AX 22100 Mariehamn
Telefon: +358 18 17593
E-mail: info@alandiasecurity.ax