Lokalbevakning

Med begreppet lokalbevakning anses kort förklarat: en/flera väktare på utsedd plats under utsatt tid. Arbetsuppgiften kan variera från spaningsuppdrag, fastighetsövervakning till mer områdesspecifika uppgifter. Vi erbjuder servicen enligt önskemål baserat på vad det är för problem man vill få löst. Om man tar kontakt med oss ser vi till att man får ut det vad man önskar av tjänsten och anpassar oss enligt behov. 

Alandia Security Ab

Vikingagränd 6, AX 22100 Mariehamn
Telefon: +358 18 17593
E-mail: info@alandiasecurity.ax